Kynologická Komise

Jan BÍNA – předseda komise pro kynologii 724 431 057

Rostislav BEJČEK – člen komise 604 709 256

Miroslav ZMEK – člen komise 777 874 880

Bohuslav PAPEŽ – člen komise 724 302 959

Iveta ZÁBRANOVÁ – člen komise 606 744 594