O nás

Okresní myslivecký spolek je pobočný spolek Českomoravské myslivecké jednoty, která je největší mysliveckou organizací v ČR.

Spolupracuje s referáty životního prostředí obcí s rozšířenou působností, konzultují otázky v chovu a lovu zvěře, veterinární problematiky a myslivecké legislativy.

V současné době má spolek 301 členů.